Skip to content


Parashah Archives


 • Parashat Ki Tavo 5779 -- 09/21/2019
 • Parashat Ki Tetze 5779 -- 09/14/2019
 • Parashat Shoftim 5779 -- 09/07/2019
 • Parashat Re'eh 5779 -- 08/31/2019
 • Parashat Ekev 5779 -- 08/24/2019
 • Parashat VaEtchanan 5779 -- 08/17/2019
 • Parashat Devarim 5779 -- 08/10/2019
 • Parshiyyot Matot-Masei 5779 -- 08/03/2019
 • Parashat Pinchas 5779 -- 07/27/2019
 • Parashat Balak 5779 -- 07/20/2019
 • Parashat Chukat 5779 -- 07/13/2019
 • Parashat Korach 5779 -- 07/06/2019
 • Parashat Shelach 5779 -- 06/29/2019
 • Parashat BeHa'alot'cha 5779 -- 06/22/2019
 • Parashat Naso 5779 -- 06/15/2019
 • Parashat Bamidbar 5779 -- 06/08/2019
 • Parashat Bechukotai 5779 -- 06/01/2019
 • Parashat Behar 5779 -- 05/25/2019
 • Parashat Emor 5779 -- 05/18/2019
 • Parashat Kedoshim 5779 -- 05/11/2019
 • Parashat Acharei Mot 5779 -- 05/04/2019
 • Last Day of Pesach 5779 -- 04/27/2019
 • Pesach 5779 -- 04/20/2019
 • Parashat Metzora 5779 -- 04/13/2019
 • Parashat Tazria 5779 -- 04/06/2019
 • Parashat Shemini 5779 -- 03/30/2019
 • Parashat Tzav 5779 -- 03/23/2019
 • Parashat Vayikra 5779 -- 03/16/2019
 • Parashat Pekudei 5779 -- 02/09/2019
 • Parashat Vayakhel 5779 -- 03/02/2019
 • Parashat Ki Tisa 5779 -- 02/23/2019
 • Parashat Tetzaveh 5779 -- 02/16/2019
 • Parashat Terumah 5779 -- 02/09/2019
 • Parashat Mishpatim 5779 -- 02/02/2019
 • Parashat Yitro 5779 -- 01/26/2019
 • Parashat Beshallach / Shabbat Shira 5779 -- 01/19/2019
 • Parashat Bo 5779 -- 01/12/2019
 • Parashat Va'era 5779 -- 01/05/2019
 • Parashat Shemot 5779 -- 12/29/2018
 • Parashat Vayechi 5779 -- 12/22/2018
 • Parashat Vayigash 5779 -- 12/15/2018
 • Parashat Miketz 5779 -- 12/08/2018
 • Parashat Vayeshev 5779 -- 12/01/2018
 • Parashat Vayishlach 5779 -- 11/24/2018
 • Parashat Vayetze 5779 -- 11/17/2018
 • Parashat Toledot 5779 -- 11/10/2018
 • Parashat Chayei Sarah 5779 -- 11/03/2018
 • Parashat Vayera 5779 -- 10/27/2018
 • Parashat Lech L'cha 5779 -- 10/20/2018
 • Parashat Noach 5779 -- 10/13/2018
 • Parashat Bereshit 5779 -- 10/06/2018
 • Sukkot 5779 -- 09/29/2018
 • Parashat HaAzinu 5779 -- 09/22/2018
 • Parashat Vayelech 5779 -- 09/15/2018
 • Parashat Nitzavim 5778 -- 09/08/2018
 • Parashat Ki Tavo 5778 -- 09/01/2018
 • Parashat Ki Tetze 5778 -- 08/25/2018
 • Parashat Shoftim 5778 -- 08/18/2018
 • Parashat Re'eh 5778 -- 08/11/2018
 • Parashat Ekev 5778 -- 08/04/2018
 • Parashat VaEtchanan 5778 -- 07/28/2018
 • Parashat Devarim 5778 -- 07/21/2018
 • Parshiyyot Matot-Masei 5778 -- 07/14/2018
 • Parashat Pinchas 5778 -- 07/07/2018
 • Parashat Balak 5778 -- 06/30/2018
 • Parashat Chukat 5778 -- 06/23/2018
 • Parashat Korach 5778 -- 06/16/2018
 • Parashat Shelach 5778 -- 06/09/2018
 • Parashat BeHa'alot'cha 5778 -- 06/02/2018
 • Parashat Naso 5778 -- 05/26/2018
 • Parashat Bamidbar 5778 -- 05/19/2018
 • Parshiyyot BeHar-BeChukotai 5778 -- 05/12/2018
 • Parashat Emor 5778 -- 05/05/2018
 • Parshiyyot Acharei Mot-Kedoshim 5778 -- 04/28/2018
 • Parshiyyot Tazria-Metzora 5778 -- 04/21/2018
 • Parashat Shemini 5778 -- 04/14/2018
 • Acharon shel Pesach 5778 -- 04/07/2018
 • Pesach 5778 -- 03/31/2018
 • Parashat Tzav 5778 -- 03/24/2018
 • Parashat Vayikra 5778 -- 03/17/2018
 • Parshiyyot Vayakhel-Pekudei 5778 -- 03/10/2018
 • Parashat Ki Tisa 5778 -- 03/03/2018
 • Parashat Tetzaveh 5778 -- 02/24/2018
 • Parashat Terumah 5778 -- 02/17/2018
 • Parashat Mishpatim 5778 -- 02/10/2018
 • Parashat Yitro 5778 -- 02/03/2018
 • Parashat Beshallach 5778 -- Shabbat Shirah -- 01/27/2018
 • Parashat Bo 5778 -- 01/20/2018
 • Parashat Va'era 5778 -- 01/13/2018
 • Parashat Shemot 5778 -- 01/06/2018
 • Parashat Vayechi 5778 -- 12/30/2017
 • Parashat Vayigash 5778 -- 12/23/2017
 • Parashat Miketz 5778 -- 12/16/2017
 • Parashat Vayeshev 5778 -- 12/09/2017
 • Parashat Vayishlach 5778 -- 12/02/2017
 • Parashat Vayetze 5778 -- 11/25/2017
 • Parashat Toledot 5778 -- 11/18/2017
 • Parashat Chayei Sarah 5778 -- 11/11/2017
 • Parashat Vayera 5778 -- 11/04/2017
 • Parashat Lech Lecha 5778 -- 10/28/2017
 • Parashat Noach 5887 -- 10/21/2017
 • Parashat Bereshit 5778 -- 10/14/2017
 • Sukkot 5778 -- 10/07/2017
 • Yom Kippur 5778 -- 09/30/2017
 • Parashat HaAzinu 5778 -- 09/23/2017
 • Parshiyyot Nitzavim-Vayelech 5777 -- 09/16/2017
 • Parashat Ki Tavo 5777 -- 09/09/2017
 • Parashat Ki Tetze 5777 -- 09/02/2017
 • Parashat Shoftim 5777 -- 08/26/2017
 • Parashat Re'eh 5777 -- 08/19/2017
 • Parashat Ekev 5777 -- 08/12/2017
 • Parashat Va'etchanan 5777 -- 08/05/2017
 • Parashat Devarim 5777 -- 07/29/2017
 • Parshiyyot Matot-Masei 5777 -- 07/22/2017
 • Parashat Pinchas 5777 -- 07/15/2017
 • Parashat Balak 5777 -- 07/08/2017
 • Parashat Chukat 5777 -- 07/01/2017
 • Parashat Korach 5777 -- 06/24/2017
 • Parashat Shelach 5777 -- 06/17/2017
 • Parashat BeHa'alot'cha 5777 -- 06/10/2017
 • Parashat Naso 5777 -- 06/03/2017
 • Parashat Bamidbar 5777 -- 05/27/2017
 • Parshiyyot BeHar-Bechukotai 5777 -- 05/20/2017
 • Parashat Emor 5777 -- 05/13/2017
 • Parshiyyot Acharei Mot-Kedoshim 5777 -- 05/06/2017
 • Parshiyyot Tazria-Metzora 5777 -- 04/29/2017
 • Parashat Shemini 5777 -- 04/22/2017
 • Pesach 5777 -- 04/15/2017
 • Parashat Tzav 5777 -- 04/08/2017
 • Parashat Vayikra 5777 -- 04/01/2017
 • Parshiyot Vayakhel-Pekudei 5777 -- 03/25/2017
 • Parashat Ki Tisa 5777 -- 03/18/2017
 • Parashat Tetzaveh 5777 -- 03/11/2017
 • Parashat Terumah 5777 -- 03/04/2017
 • Parashat Mishpatim 5777 -- 02/25/2017
 • Parashat Yitro 5777 -- 02/18/2017
 • Parashat Beshallach 5777 -- Shabbat Shirah -- 02/11/2017
 • Parashat Bo 5777 -- 02/04/2017
 • Parashat Va'era 5777 -- 01/28/2017
 • Parashat Shemot 5777 -- 01/21/2017
 • Parashat Vayechi 5777 -- 01/14/2017
 • Parashat Vayigash 5777 -- 01/07/2017
 • Parashat Miketz/Chanukah 5777 -- 12/31/2016
 • Parashat Vayeshev 5777 -- 12/24/2016
 • Parashat Vayishlach 5777 -- 12/17/2016
 • Parashat VaYetze 5777 -- 12/10/2016
 • Parashat Toledot 5777 -- 12/03/2016
 • Parashat Chayei Sarah 5777 – 11/26/2016
 • Parashat Vayera 5777 -- 11/19/2016
 • Parashat Lech L'cha 5777 -- 11/12/2016
 • Parashat Noach 5777 -- 11/05/2016
 • Parashat Bereshit 5777 -- 10/29/2016
 • Parashat V'Zot haBerachah 5777 -- 10/22/2016
 • Parashat HaAzinu 5777 -- 10/15/2016
 • Parashat Vayelech 5777 -- 10/08/2016
 • Parashat Nitzavim 5776 -- 10/01/2016
 • Parashat Ki Tavo 5776 -- 09/24/2016
 • Parashat Ki Tetze 5776 -- 09/17/2016
 • Parashat Shoftim 5776 -- 09/10/2016
 • Parashat Re'eh 5776 -- 09/03/2016
 • Parashat Ekev 5776 -- 08/27/2016
 • Parashat VaEtchanan 5776 -- 08/20/2016
 • Parashat Devarim 5776 -- 08/13/2016
 • Parshiyot Matot-Masei 5776 -- 08/06/2016
 • Parashat Pinchas 5776 -- 07/30/2016
 • Parashat Balak 5776 -- 07/23/2016
 • Parashat Chukat 5776 -- 07/16/2016
 • Parashat Korach 5776 -- 07/09/2016
 • Parashat Shelach 5776 -- 07/02/2016
 • Parashat BeHa'alotcha 5776 -- 06/25/2016
 • Parashat Naso 5776 -- 06/18/2016
 • Parashat Bamidbar 5776 -- 06/11/2016
 • Parashat Bechukotai 5776 -- 06/04/2016
 • Parashat Behar 5776 -- 05/28/2106
 • Parashat Emor 5776 -- 05/21/2016
 • Parashat Kedoshim 5776 -- 05/14/2016
 • Parashat Acharei Mot 5776 -- 05/07/2016
 • Acharon shel Pesach 5776 -- 04/30/2016
 • Pesach 5776 -- 04/23/2016
 • Parashat Metzora/Shabbat haGadol 5776 -- 04/16/2016
 • Parashat Tazria/Shabbat haChodesh 5776 -- 04/09/2016
 • Parashat Shemini 5776 -- 04/02/2016
 • Parashat Tzav 5776 -- 03/26/2016
 • Parashat Vayikra 5776 -- 03/19/2016
 • Parashat Pekudei 5776 -- 03/12/2016
 • Parashat Vayakhel 5776 -- 03/05/2016
 • Parashat Ki Tisa 5776 -- 02/27/2016
 • Parashat Tetzaveh 5776 -- 02/20/2016
 • Parashat Terumah 5776 -- 02/13/2016
 • Parashat Mishpatim 5776 -- 02/06/2016
 • Parashat Yitro 5776 -- 01/30/2016
 • Parashat Beshallach -- Shabbat Shirah 5776 -- 01/23/2016
 • Parashat Bo 5776 -- 01/16/2016
 • Parashat Va'era 5776 -- 01/09/2016
 • Parashat Shemot 5776 -- 01/02/2016
 • Parashat Vayechi 5776 -- 12/26/2015
 • Parashat Vayigash 5776 -- 12/19/2015
 • Parashat Miketz 5776 -- 12/12/2015
 • Parashat Vayeshev 5776 -- 12/05/2015
 • Parashat Vayishlach 5776 -- 11/28/2015
 • Parashat Vayetze 5776 -- 11/21/2015
 • Parashat Toledot 5776 -- 11/14/2015
 • Parashat Chayei Sarah 5776 -- 11/04/2015
 • Parashat Vayera 5776 -- 10/28/2015
 • Parashat Lech L'cha 5775 -- 10/21/2015
 • Parashat Noach 5776 -- 10/14/2015
 • Parashat Bereshit 5776 -- 10/07/2015
 • Parashat V'Zot haBerachah/Sukkot 5776 -- 09/30/2015
 • Parashat Ha'azinu 5776 -- 09/23/2015
 • Parashat Vayelech 5776 -- 09/16/2015
 • Parashat Nitzavim 5775 -- 09/09/2015
 • Parashat Ki Tavo 5775 -- 09/02/2015
 • Parashat Ki Tetze 5775 -- 08/26/2015
 • Parashat Shoftim 5775 -- 08/19/2015
 • Parashat Re'eh 5775 -- 08/12/2015
 • Parashat Ekev 5775 -- 08/05/2015
 • Parashat Va'Etchanan 5775 -- 07/29/2015
 • Parashat Devarim 5775 -- 07/22/2015
 • Parshiyyot Matot-Masei 5775 -- 07/15/2015
 • Parashat Pinchas 5775 -- 07/08/2015
 • Parashat Balak 5775 -- 07/01/2015
 • Parashat Chukat 5775 -- 06/24/2015
 • Parashat Korach 5775 -- 06/17/2015
 • Parashat Shelach 5775 -- 06/10/2015
 • Parashat BeHa'alot'cha 5775 -- 06/03/2015
 • Parashat Naso 5775 -- 05/27/2015
 • Parashat Bamidbar 5775 -- 05/20/2015
 • Parshiyot Behar-Bechukotai 5775 -- 05/13/2015
 • Parashat Emor 5775 -- 05/06/2015
 • Parshiyot Acharei Mot-Kedoshim 5775 -- 04/29/2015
 • Parshiyot Tazria-Metzora 5775 -- 04/22/2015
 • Parashat Shemini 5775 -- 04/15/2015
 • Shemini shel Pesach 5775 -- 04/08/2015
 • Pesach 5775 -- 04/01/2015
 • Parashat Tzav 5775 -- 03/25/2015
 • Parashat Vayikra 5775 -- 03/18/2015
 • Parshiyot Vayakhel-Pekudei 5775 -- 03/11/2015
 • Parashat Ki Tisa 5775 -- 03/04/2015
 • Parashat Tetzaveh 5775 -- 02/25/2015
 • Parashat Terumah 5775 -- 02/18/2015
 • Parashat Mishpatim 5775 -- 02/11/2015
 • Parashat Yitro 5775 -- 02/04/2015
 • Parashat Beshallach (Shabbat Shirah) 5775 -- 01/28/2015
 • Parashat Bo 5775 -- 01/21/2015
 • Parashat Va'era 5775 -- 01/14/2015
 • Parashat Shemot 5775 -- 01/07/2015
 • Parashat Vayechi 5775 -- 12/31/2014
 • Parashat Vayigash 5775 -- 12/24/2014
 • Parashat Miketz 5775 -- 12/17/2014
 • Parashat Vayeshev 5775 -- 12/10/2014
 • Parashat Vayishlach 5775 -- 12/03/2014
 • Parashat Vayetze 5775 -- 11/26/2014
 • Parashat Toledot 5775 -- 11/19/2014
 • Parashat Chayei Sarah 5775 -- 11/12/2014
 • Parashat Vayera 5775 -- 11/05/2014
 • Parashat Lech L'cha 5775 -- 10/29/2014
 • Parashat Noach 5775 -- 10/22/2014
 • Parashat Bereishit 5775 -- 10/15/2014
 • Sukkot 5775 -- 10/08/2014
 • Yom Kippur 5775 -- 10/01/2014
 • Parashat HaAzinu 5775 -- 09/24/2014
 • Parshiyot Nitzavim-Vayelech 5774 -- 09/17/2014
 • Parashat Ki Tavo 5774 -- 09/10/14
 • Parashat Ki Tetze 5774 -- 09/03/2014
 • Parashat Shoftim 5774 -- 08/27/2014
 • Parashat Re'eh 5774 -- 08/20/2014
 • Parashat Ekev 5774 -- 08/13/2014
 • Parashat VaEtchanan 5774 -- 08/06/2014
 • Parashat Devarim 5774 -- 07/30/2014
 • Parashat Masei 5774 -- 07/23/2014
 • Parashat Matot 5774 -- 07/16/2014
 • Parashat Pinchas 5774 -- 07/09/2014
 • Parashat Balak 5774 -- 07/02/2014
 • Parashat Chukat 5774 -- 06/25/2014
 • Parashat Korach 5774 -- 06/18/2014
 • Parashat Shelach 5774 -- 06/11/2014
 • Parashat BeHa'alot'cha 5774 -- 06/04/2014
 • Parashat Naso 5774 -- 04/28/2014
 • Parashat BaMidbar 5774 -- 04/21/2014
 • Parashat Bechukotai 5774 -- 04/14/2014
 • Parashat BeHar 5774 -- 04/07/2014
 • Parashat Emor 5774 -- 04/30/2014
 • Parashat Kedoshim 5774 -- 04/23/2014
 • Pesach 5774 -- 04/16/2014
 • Parashat Acharei Mot/Shabbat haGadol 5774 -- 04/09/2014
 • Parashat Metzora 5774 -- 04/02/2014
 • Parashat Tazria 5774 -- 03/26/2014
 • Parashat Shemini 5774 -- 03/19/2014
 • Parashat Tzav 5774 -- 03/12/2014
 • Parashat Vayikra 5774 -- 03/05/2014
 • Parashat Pekudei 5774 -- 02/26/2014
 • Parashat Vayakhel 5774 -- 02/19/2014
 • Parashat Ki Tisa 5774 -- 02/12/2014
 • Parashat Tetzaveh 5774 -- 02/05/2014
 • Parashat Terumah 5774 -- 01/29/2014
 • Parashat Mishpatim 5774 -- 01/22/2014
 • Parashat Yitro 5774 -- 01/15/2014
 • Parashat Beshallach 5774 -- 01/08/2014
 • Parashat Bo 5774 -- 01/01/2014
 • Parashat Va'era 5774 -- 12/25/2013