Skip to content


Parashah Archives


 • Parashat Chukat 5784 -- 07/13/2024
 • Parashat Korach 5784 -- 07/06/2024
 • Parashat Shelach 5784 -- 06/29/2024
 • Parashat BeHaalotcha 5784 -- 06/22/2024
 • Parashat Naso 5784 -- 06/15/2024
 • Parashat Bamidbar 5784 -- 06/08/2024
 • Parashat BeChukotai 5784 -- 06/01/2024
 • Parashat Behar 5784 -- 05/25/2024
 • Parashat Emor 5784 -- 05/18/2024
 • Parashat Kedoshim 5784 -- 05/11/2024
 • Parashat Acharei Mot 5784 -- 05/04/2024
 • Shabbat Chol haMo'ed Pesach 5784 -- 04/27/2024
 • Parashat Metzora 5784 -- 04/20/2024
 • Parashat Tazria 5784 -- 04/13/2024
 • Parashat Shemini 5784 -- 04/06/2024
 • Parashat Tzav 5784 -- 03/30/2024
 • Parashat Vayikra 5784 -- 03/23/2024
 • Parashat Pekudei 5784 -- 03/16/2024
 • Parashat VaYakhel 5784 -- 03/09/2024
 • Parashat Ki Tisa 5784 -- 03/02/2024
 • Parashat Tetzaveh 5784 -- 02/24/2024
 • Parashat Terumah 5784 -- 02/17/2024
 • Parashat Mishpatim 5784 -- 02/10/2024
 • Parashat Yitro 5784 -- 02/03/2024
 • Parashat Beshallach 5784 -- 01/27/2024
 • Parashat Bo 5784 -- 01/20/2024
 • Parashat VaEra 5784 -- 01/13/2024
 • Parashat Shemot 5784 -- 01/06/2024
 • Parashat Vayechi 5784 -- 12/30/2023
 • Parashat Vayigash 5784 -- 12/23/2023
 • Parashat Miketz 5784 -- 12/16/2023
 • Parashat Vayeshev 5784 -- 12/09/2023
 • Parashat Vayishlach 5784 -- 12/02/2023
 • Parashat Vayetze 5784 -- 11/25/2023
 • Parashat Toledot 5784 -- 11/18/2023
 • Parashat Chayei Sarah 5784 -- 11/11/2023
 • Parashat Vayera 5784 -- 11/04/2023
 • Parashat Lech L'cha 5784 -- 10/28/2023
 • Parashat Noach 5784 -- 10/21/2023
 • Parashat Bereshit 5784 -- 10/14/2023
 • Shemini Atzeret/Simchat Torah/V'Zot haBerachah 5784 -- 10/07/2023
 • Sukkot 5784 -- 09/30/2023
 • Parashat HaAzinu 5784 -- 09/23/2023
 • Rosh haShanah 5784 -- 09/16/2023
 • Parshiyyot Nitzavim-Vayelech 5783 -- 09/09/2023
 • Parashat Ki Tavo 5783 -- 09/02/2023
 • Parashat Ki Tetze 5783 -- 08/26/2023
 • Parashat Shoftim 5783 -- 08/19/2023
 • Parashat Reeh 5783 -- 08/12/2023
 • Parashat Ekev 5783 -- 08/05/2023
 • Parashat VaEtchanan 5783 -- 07/29/2023
 • Parashat Devarim -- Shabbat Chazon 5783 -- 07/22/2023
 • Parshiyyot Matot-Masei 5783 -- 07/15/2023
 • Parashat Pinchas 5783 -- 07/08/2023
 • Parshiyyot Chukat-Balak 5783 -- 07/01/2023
 • Parashat Korach 5783 -- 06/24/2023
 • Parashat Shelach 5783 -- 06/17/2023
 • Parashat B'Ha'alot'cha 5783 -- 06/10/2023
 • Parashat Naso 5783 -- 06/03/2023
 • Shavuot 5783 -- 05/27/2023
 • Parashat Bemidbar 5783 -- 05/20/2023
 • Parshiyyot Behar-Bechukotai 5783 -- 05/13/2023
 • Parashat Emor 5783 -- 05/06/2023
 • Parshiyyot Acharei Mot-Kedoshim 5783 -- 04/29/2023
 • Parshiyyot Tazria-Metzora 5783 -- 04/22/2023
 • Parashat Shemini 5783 -- 04/15/2023
 • Shabbat Chol haMoed Pesach 5783 -- 04/08/2023
 • Parashat Tzav 5783 -- 04/01/2023
 • Parashat Vayikra 5783 -- 03/25/2023
 • Parshiyyot Vayakhel-Pekudei 5783 -- 03/18/2023
 • Parashat Ki Tisa 5783 -- 03/11/2023
 • Parashat Tetzaveh 5783 -- 03/04/2023
 • Parashat Terumah 5783 -- 02/25/2023
 • Parashat Mishpatim 5783 -- 02/18/2023
 • Parashat Beshallach 5783 -- 02/04/2023
 • Parashat Yitro 5783 -- 02/11/2023
 • Parashat Bo 5783 -- 01/28/2023
 • Parashat VaEra 5783 -- 01/21/2023
 • Parashat Shemot 5783 -- 01/14/2023
 • Parashat Vayechi 5783 -- 01/07/2023
 • Parashat Vayigash 5783 -- 12/31/2022
 • Parashat Miketz / Chanukah 5783 -- 12/24/2022
 • Parashat Vayeshev 5783 -- 12/17/2022
 • Parashat Vayishlach 5783 -- 12/10/2022
 • Parashat Vayetze 5783 -- 12/03/2022
 • Parashat Toledot 5783 -- 11/26/2022
 • Parashat Chayei Sarah 5783 -- 11/19/2022
 • Parashat Vayera 5783 -- 11/12/2022
 • Parashat Lech L'cha 5783 -- 11/05/2022
 • Parashat Noach 5783 -- 10/29/2022
 • Parashat Bereshit 5783 -- 10/22/2022
 • Chol haMo'ed Sukkot 5783 -- 10/15/2022
 • Parashat HaAzinu 5783 -- 10/08/2022
 • Parashat Vayelech 5783 -- 10/01/2022
 • Parashat Nitzavim 5782 -- 09/24/2022
 • Parashat Ki Tavo 5782 -- 09/17/2022
 • Parashat Ki Tetze 5782 -- 09/10/2022
 • Parashat Shoftim 5782 -- 09/03/2022
 • Parashat Re'eh 5782 -- 08/27/2022
 • Parashat Ekev 5782 -- 08/20/2022
 • Parashat VaEtchanan 5782 -- 08/13/2022
 • Parashat Devarim 5782 -- 08/06/2022
 • Parshiyyot Matot-Masei 5782 -- 07/30/2022
 • Parashat Pinchas 5782 -- 07/23/2022
 • Parashat Balak 5782 -- 07/16/2022
 • Parashat Chukat 5782 -- 07/09/2022
 • Parashat Korach 5782 -- 07/02/2022
 • Parashat Shelach 5782 -- 06/25/2022
 • Parashat BeHa'alotcha 5782 -- 06/18/2022
 • Parashat Naso 5782 -- 06/11/2022
 • Parashat Bamidbar 5782 -- 06/04/2022
 • Parashat Bechukotai 5782 -- 05/28/2022
 • Parashat Behar 5782 -- 05/21/2022
 • Parashat Emor 5782 -- 05/14/2022
 • Parashat Kedoshim 5782 -- 05/07/2022
 • Parashat Acharei Mot 5782 -- 04/30/2022
 • Pesach -- Last Day 5782 -- 04/23/2022
 • Pesach -- First Day 5782 -- 04/16/2022
 • Parashat Metzora 5782 -- 04/09/2022
 • Parashat Tazria 5782 -- 04/02/2022
 • Parashat Shemini 5782 -- 03/26/2022
 • Parashat Tzav 5782 -- 03/19/2022
 • Parashat Vayikra 5782 -- 03/12/2022
 • Parashat Pekudei 5782 -- 03/05/2022
 • Parashat Vayakhel 5782 -- 02/26/2022
 • Parashat Ki Tisa 5782 -- 02/19/2022
 • Parashat Tetzaveh 5782 -- 02/12/2022
 • Parashat Terumah 5782 -- 02/05/2022
 • Parashat Mishpatim 5782 -- 01/29/2022
 • Parashat Yitro 5782 -- 01/22/2022
 • Parashat Beshallach (Shabbat Shirah) 5782 -- 01/15/2022
 • Parashat Bo 5782 -- 01/08/2022
 • Parashat Va'era 5782 -- 01/01/2022
 • Parashat Shemot 5782 -- 12/25/2021
 • Parashat Vayechi 5782 -- 12/18/2021
 • Parashat Vayigash 5782 -- 12/11/2021
 • Parashat Miketz 5782 -- 12/4/2021
 • Parashat Vayeshev 5782 -- 11/27/2021
 • Parashat Vayishlach 5782 -- 11/20/2021
 • Parashat Vayetze 5782 -- 11/13/2021
 • Parashat Toledot 5782 -- 11/06/2021
 • Parashat Chayei Sara 5782 -- 10/30/2021
 • Parashat Vayera 5782 -- 10/23/2021
 • Parashat Lech L'cha 5782 -- 10/16/2021
 • Parashat Noach 5782 -- 10/09/2021
 • Parashat Bereshit 5782 -- 10/02/2021
 • Parashat V'Zot haB'rachah / Sukkot 5782 -- 09/25/2021
 • Parashat Vayelech 5782 -- 09/11/2021
 • Parashat Nitzavim 5781 -- 09/04/2021
 • Parashat Ki Tavo 5781 -- 08/28/2021
 • Parashat Ki Tetze 5781 -- 08/21/2021
 • Parashat Shoftim 5781 -- 08/14/2021
 • Parashat Re'eh 5781 -- 08/07/2021
 • Parashat Ekev 5781 -- 07/31/2021
 • Parashat VaEtchanan 5781 -- 07/24/2021
 • Parashat Devarim 5781 -- 07/17/2021
 • Parshiyyot Matot-Masei 5781 -- 07/10/2021
 • Parashat Pinchas 5781 -- 07/03/2021
 • Parashat Balak 5781 -- 06/26/2021
 • Parashat Chukat 5781 -- 06/19/2021
 • Parashat Korach 5781 -- 06/12/2021
 • Parashat Shelach 5781 -- 06/05/2021
 • Parashat BeHa'alotcha 5781 -- 05/29/2021
 • Parashat Naso 5781 -- 05/22/2021
 • Parashat Bamidbar 5781 -- 05/15/2021
 • Parshiyyot BeHar-BeChukotai 5781 -- 05/08/2021
 • Parashat Emor 5781 -- 05/01/2021
 • Parshiyyot Acharei Mot-Kedoshim 5781 -- 04/24/2021
 • Parshiyyot Tazria-Metzora 5781 -- 04/17/2021
 • Parashat Shemini 5781 -- 04/10/2021
 • Shevi'i shel Pesach 5781 -- 04/03/2021
 • Parashat Tzav 5781 -- 03/27/2021
 • Parashat Vayikra 5781 -- 03/20/2021
 • Parshiyyot Vayakhel-Pekudei 5781 -- 03/13/2021
 • Parashat Ki Tisa 5781 -- 03/06/2021
 • Parashat Tetzaveh 5781 -- 02/27/2021
 • Parashat Terumah 5781 -- 02/20/2021
 • Parashat Mishpatim 5781 -- 02/13/2021
 • Parashat Yitro 5781 -- 02/06/2021
 • Parashat Beshallach 5781 -- 01/30/2021 -- Shabbat Shirah
 • Parashat Bo 5781 -- 01/23/2021
 • Parashat Va'era 5781 -- 01/16/2021
 • Parashat Shemot 5781 -- 01/09/2021
 • Parashat Vayechi 5781 -- 01/02/2021
 • Parashat Vayigash 5781 -- 12/26/2020
 • Parashat Miketz 5781 -- 12/19/2020
 • Parashat Vayeshev 5781 -- 12/12/2020
 • Parashat Vayishlach 5781 -- 12/05/2020
 • Parashat Vayetze 5781 -- 11/28/2020
 • Parashat Toledot 5781 -- 11/21/2020
 • Parashat Chayei Sarah 5781 -- 11/14/2020
 • Parashat Vayera 5781 -- 11/07/2020
 • Parashat Lech L'cha 5781 -- 10/31/2020
 • Parashat Noach 5781 -- 10/24/2020
 • Parashat Bereshit 5781 -- 10/17/2020
 • Parashat V'Zot haB'rachah / Shemini Atzeret / Simchat Torah 5781 -- 10/10/2020
 • Sukkot 5781 -- 10/03/2020
 • Parashat HaAzinu 5781 -- 09/26/2020
 • Rosh haShanah 5781 -- 09/19/2020
 • Parshiyyot Nitzavim-Vayelech 5780 -- 09/12/2020
 • Parashat Ki Tavo 5780 -- 09/05/2020
 • Parashat Ki Tetze 5780 -- 08/29/2020
 • Parashat Shoftim 5780 -- 08/22/2020
 • Parashat Re'eh 5780 -- 08/15/2020
 • Parashat Ekev 5780 -- 08/08/2020
 • Parashat VaEtchanan 5780 -- 08/01/2020
 • Parashat Devarim 5780 -- 07/25/2020
 • Parshiyyot Matot-Masei 5780 -- 07/18/2020
 • Parashat Pinchas 5780 -- 07/11/2020
 • Parshiyyot Chukat-Balak 5780 -- 07/04/2020
 • Parashat Korach 5780 -- 06/27/2020
 • Parashat Shelach 5780 -- 06/20/2020
 • Parashat BeHa'alot'cha 5780 -- 06/13/2020
 • Parashat Naso 5780 -- 06/06/2020
 • Shavuot 5780 -- 29 and 30 May, 2020
 • Parashat Bamidbar 5780 -- 05/23/2020
 • Parshiyyot Behar-Bechukotai 5780 -- 05/16/2020
 • Parashat Emor 5780 -- 05/09/2020
 • Parshiyyot Acharei Mot - Kedoshim 5780 -- 05/02/2020
 • Parshiyyot Tazria-Metzora 5780 -- 04/25/2020
 • Parashat Shemini 5780 -- 04/18/2020
 • Pesach 5780 -- 04/11/2020
 • Parashat Tzav 5780 -- 04/04/2020
 • Parashat Vayikra 5780 -- 03/28/2020
 • Parshiyyot Vayakhel-Pekudei 5780 -- 03/21/2020
 • Parashat Ki Tisa 5780 -- 03/14/2020
 • Parashat Tetzaveh 5780 -- 03/07/2020
 • Parashat Terumah 5780 -- 02/29/2020
 • Parashat Yitro 5780 -- 02/15/2020
 • Parashat Mishpatim 5780 -- 02/22/2020
 • Parashat Beshallach 5780 -- 02/08/2020
 • Parashat Bo 5780 -- 02/01/2020
 • Parashat Va'era 5780 -- 01/25/2020
 • Parashat Shemot 5780 -- 01/18/2020
 • Parashat VaYechi 5780 -- 01/11/2020
 • Parashat Vayigash 5780 -- 01/04/2020
 • Parashat Miketz 5780 -- 12/28/2019
 • Parashat Vayeshev 5780 -- 12/21/2019
 • Parashat Vayishlach 5780 -- 12/14/2019
 • Parashat Vayetze 5780 -- 12/07/2019
 • Parashat Toledot 5780 -- 11/30/2019
 • Parashat Chayei Sarah 5780 -- 11/23/2019
 • Parashat Vayera 5780 -- 11/16/2019
 • Parashat Lech L'cha 5780 -- 11/09/2019
 • Parashat Noach 5780 -- 11/02/2019
 • Parashat Bereishit 5780 -- 10/26/2019
 • Parashat V'Zot haBerachah / Sukkot 5780 -- 10/19/2019
 • Parashat HaAzinu 5780 -- 10/12/2019
 • Parashat Vayelech 5780 -- 10/05/2015
 • Parashat Nitzavim 5779 -- 09/28/2019
 • Parashat Ki Tavo 5779 -- 09/21/2019
 • Parashat Ki Tetze 5779 -- 09/14/2019
 • Parashat Shoftim 5779 -- 09/07/2019
 • Parashat Re'eh 5779 -- 08/31/2019
 • Parashat Ekev 5779 -- 08/24/2019
 • Parashat VaEtchanan 5779 -- 08/17/2019
 • Parashat Devarim 5779 -- 08/10/2019
 • Parshiyyot Matot-Masei 5779 -- 08/03/2019
 • Parashat Pinchas 5779 -- 07/27/2019
 • Parashat Balak 5779 -- 07/20/2019
 • Parashat Chukat 5779 -- 07/13/2019
 • Parashat Korach 5779 -- 07/06/2019
 • Parashat Shelach 5779 -- 06/29/2019
 • Parashat BeHa'alot'cha 5779 -- 06/22/2019
 • Parashat Naso 5779 -- 06/15/2019
 • Parashat Bamidbar 5779 -- 06/08/2019
 • Parashat Bechukotai 5779 -- 06/01/2019
 • Parashat Behar 5779 -- 05/25/2019
 • Parashat Emor 5779 -- 05/18/2019
 • Parashat Kedoshim 5779 -- 05/11/2019
 • Parashat Acharei Mot 5779 -- 05/04/2019
 • Last Day of Pesach 5779 -- 04/27/2019
 • Pesach 5779 -- 04/20/2019
 • Parashat Metzora 5779 -- 04/13/2019
 • Parashat Tazria 5779 -- 04/06/2019
 • Parashat Shemini 5779 -- 03/30/2019
 • Parashat Tzav 5779 -- 03/23/2019
 • Parashat Vayikra 5779 -- 03/16/2019
 • Parashat Pekudei 5779 -- 02/09/2019
 • Parashat Vayakhel 5779 -- 03/02/2019
 • Parashat Ki Tisa 5779 -- 02/23/2019
 • Parashat Tetzaveh 5779 -- 02/16/2019
 • Parashat Terumah 5779 -- 02/09/2019
 • Parashat Mishpatim 5779 -- 02/02/2019
 • Parashat Yitro 5779 -- 01/26/2019
 • Parashat Beshallach / Shabbat Shira 5779 -- 01/19/2019
 • Parashat Bo 5779 -- 01/12/2019
 • Parashat Va'era 5779 -- 01/05/2019
 • Parashat Shemot 5779 -- 12/29/2018
 • Parashat Vayechi 5779 -- 12/22/2018
 • Parashat Vayigash 5779 -- 12/15/2018
 • Parashat Miketz 5779 -- 12/08/2018
 • Parashat Vayeshev 5779 -- 12/01/2018
 • Parashat Vayishlach 5779 -- 11/24/2018
 • Parashat Vayetze 5779 -- 11/17/2018
 • Parashat Toledot 5779 -- 11/10/2018
 • Parashat Chayei Sarah 5779 -- 11/03/2018
 • Parashat Vayera 5779 -- 10/27/2018
 • Parashat Lech L'cha 5779 -- 10/20/2018
 • Parashat Noach 5779 -- 10/13/2018